fredag 17. juli 2015

Deltakende observasjon

Vi har i tidligere innlegg snakket observasjon som metode, og det er nå tid for å se litt på "deltakende observasjon". Deltagende observasjon er en samfunnsvitenskapelig forskningsmetode som innebærer at forskeren deltar i de sosiale prosessene han eller hun studerer. Metoden er mest anvendt innen sosialantropologi, men er også brukt av for eksempel sosiologer i studier av mindre grupper, arbeidsplasser osv. Et ankepunkt mot denne metoden er at forskeren gjennom sin deltakelse virker inn på de prosessene som skal studeres. Dette kalles gjerne Hawthorne-effekten. Det er vanskelig å måle denne innvirkningen, og den kan forstyrre, eller gi skjevt resultat i, forskerens resultater.

Dere skal ut på en arbeidsplass for å få dypere innblikk idet å være IT-profesjonell, samtidig som dere får trening i å skrive observasjonsrapport. I denne spesielle situasjonen er et ikke sikkert dere vil virke særlig inn på prosessene i virksomheten, men tenk likevel over dette og ta tankene med i rapporten om dere finner det relevant.


Ingen kommentarer: